พระเครื่อง เครื่องราง

MEXICAN SOUR

MEXICAN SOUR

ส่วนผสม

– Tequila 1 oz
– น้ำสับปะรด 2 oz
– น้ำมะนาว 1/2 oz
– น้ำแข็งก้อน 1 แก้ว

วิธีทำ

– ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงใน Shaker พร้อมน้ำแข็ง ปิดฝาและเขย่าแรงๆ 20 ครั้ง
– จากนั้นรินส่วนผสมที่ได้ใส่แก้วผ่านฝากรอง พร้อมน้ำแข็งนิดหน่อย
– ประดับด้วยมะนาวชิ้น และผลเชอร์รี่          

แก้วที่ใช้

– แก้ว Sour