พระเครื่อง เครื่องราง

Hot Espresso

Hot Espresso

ส่วนผสม

กาแฟ 1 ช็อต ต่อแก้ว 1 1/2 -2 1/2 oz                     

วิธีทำ

ใส่กาแฟ 8 กรัม ลงถ้วยชง
จากนั้นลดน้ำใส่ประมาณ 1 1/2  – 1/2  oz