พระเครื่อง เครื่องราง

เสริมพัฒนาการทางร่างกายลูกน้อยรอบด้านได้ด้วยความมั่นใจ

เสริมพัฒนาการทางร่างกายลูกน้อยรอบด้านได้ด้วยความมั่นใจ
เสริมพัฒนาการทางร่างกายลูกน้อยรอบด้านได้ด้วยความมั่นใจ

ความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของลูกน้อย ในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ถ้าเด็กไม่มีความมั่นใจ ก็อาจจะส่งผลทำให้พัฒนาการทั้งทางร่างกาย สมอง และการเคลื่อนไหวช้าลงได้ เราจะมาดูกันว่า คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้ลูกน้อยได้อย่างไร และจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณมีความมั่นใจอย่างเพียงพอ 

1.ความมั่นใจเริ่มจากพ่อแม่

ความมั่นใจในตัวเองของเด็กนั้น เริ่มมาจากความมั่นใจของพ่อแม่ที่มีต่อตัวเด็ก ถ้าพ่อแม่ให้ความไว้วางใจในตัวลูกน้อย ก็จะส่งผลทำให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ถ้าพ่อแม่กลัวทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ยอมให้ลูกเดินเพราะกลัวจะหกล้ม ไม่ยอมให้ลูกเล่นบนพื้นดินเพราะกลัวจะสกปรก ก็จะเป็นการบั่นทอนความมั่นใจของเด็กได้

แม่และเด็ก
แม่และเด็ก

2.พูดซ้ำ ๆ ว่าเขาทำได้

การพูดกับลูกน้อยซ้ำ ๆ ว่าเขามีความสามารถที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ หรือทำสิ่งนั้น ๆ ได้ดี ลูกสามารถทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ ลูกสามารถเป็นที่หนึ่งได้ ลูกขี่จักรยานได้ ลูกนั่งชักโครกได้ จะช่วยทำให้รู้สึกว่าเขาสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้จริง และลองฝึกทำในที่สุด

3.ปล่อยวางบางความผิดพลาด

ความผิดพลาดต่าง ๆ บางครั้งเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น ลูกพูดผิด เรียงประโยคไม่เหมาะสม ออกเสียงผิด คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ลูกน้อยได้พูดไปก่อน ไม่ควรตำหนิหรือให้ลูกแก้ไขข้อผิดพลาดในทันที เพราะเด็กอาจจะกลัวและขาดความมั่นใจไปเลยก็ได้ และแม้ว่าบางครั้งลูกน้อยอาจทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตวาดหรือดุด่าว่ากล่าว เพราะจะทำให้เด็กกลัว และจะไม่มีความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ต่อหน้าคุณอีกเลย คุณควรเงียบและค่อย ๆ พยายามสอนสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ถูกต้อง

แม่และเด็ก
แม่และเด็ก

4.กล่าวชื่นชมลูกอยู่เสมอ

ถ้าลูกทำอะไรสำเร็จแล้ว พ่อแม่ควรกล่าวคำยินดีกับลูก ๆ แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม การได้รับคำชมจะทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น และทำให้พร้อมที่จะรับฟังข้อแก้ไขต่าง ๆ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจ ก็อาจทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นไม่มีคุณค่า และไม่รู้ว่าจะพยายามทำไปทำไม

5.พ่อแม่ต้องแสดงความมั่นใจด้วยคำพูดที่ดี ๆ

บางครั้งการแสดงความมั่นใจในตัวลูกอย่างชัดเจน ก็จะช่วยทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่อาจใช้คำพูดเชิงบวก มีน้ำเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ และไม่พูดในเชิงตำหนิ นอกจากนี้ คำพูดเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยเสริมความมั่นใจในตนเอง คำพูดเชิงลบนอกจากจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างคุณกับลูกแย่ลงแล้ว เด็กยังเกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะทำสิ่งใด ๆ อีก

แม่และเด็ก
แม่และเด็ก

6.ความรักความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญ

การให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกน้อย อยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา การพูดคุยด้วยบ่อย ๆ รวมถึงความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ จะทำให้เด็กรู้สึกถึงความปลอดภัย และจะมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองไม่เคยทำ นอกจากนี้ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะการพูด มักจะมีสาเหตุมาจากการขาดความเอาใจใส่ของคนในครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้พัฒนาการทางร่างกายและทักษะต่าง ๆ ของลูกน้อยก้าวหน้าด้วยการให้ความมั่นใจ ความมั่นใจในตัวเองของเด็ก จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่มีความมั่นใจในตัวของพวกเขาก่อน

การแสดงให้เห็นว่าคุณมั่นใจในตัวเขาอย่างชัดเจน จะช่วยทำให้เด็กมั่นใจได้ว่า สิ่งที่เขาคิดจะทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งที่ผิด และกล้าลงมือทำในที่สุด