พระเครื่อง เครื่องราง

เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?

เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?
เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?

ความรัก เป็นสิ่งหอมหวานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ เพราะความรักสามารถเป็นทุกสิ่งได้ เป็นทั้งแรงบันดาลใจ หรือเป็นสิ่งที่สร้างความบั่นทอนจิตใจก็ย่อมได้ เราต่างหากมีมุมมองอย่างไรกับความรัก 

แม้ว่าเราจะมีมุมมองที่ดีกับความรักก็ไม่ได้หมายความเราจะเจอแต่ความรักดีๆ เสมอไปนะคะ เพราะความรักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนสองคน เราซึ่งไม่เคยควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ แต่ต้องไปควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของอีกคนด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสามารถควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือเราได้ตลอดเวลา

ดังนั้น การที่ความรักของเราจากไป เราย่อมต้องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลง เราควรทำดังนี้ 

เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?
เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?

1.มองให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดามาก ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นผู้ผิด เมื่อตีความได้ถูกต้องเราจะหาหนทางออกได้ถูกต้องเช่นกัน

2.เคารพและเชื่อมั่นในตนเอง หลายชีวิตมีมุมคิดทันทีกับตนเองเมื่อเจอความผิดหวังในความรักว่า เป็นคนที่สิ้นหนทาง ทำให้เห็นว่าไม่เหลือความเคารพตนเอง เราควรฝึกมองชีวิตด้านใหม่เพื่อสร้างความเคารพและเชื่อมั่นในตนเอง เช่น ความรักมีได้ก็เลิกได้ เราดีที่สุดแล้ว เราหมดเวลาระหว่างกันแล้ว เราไม่สามารถเดินทางร่วมกันแล้วเราเรียนรู้กันดีแล้วและมันควรจบแล้ว ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่ง เราต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นและตัวเราด้วย

3.เขียนความรู้สึกที่มีอยู่ในใจทั้งหมดลงในกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตาม เขียนทุกๆ อารมณ์ไม่ว่า โกรธ เศร้า เหงา เบื่อ เซ็ง อยากร้องไห้ มีความสุข ฯลฯ เพื่อที่จะได้เป็นการระบายความรู้สึกในใจออกไปให้หมด โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้ แล้วฉีกกระดาษที่เขียนทิ้งถังขยะไป 

เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?
เมื่อความรักจากไปเราควรจัดการอย่างไรกับตัวเองดี?

4.ทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเลิกร้างกัน และมองให้เห็นว่า สิ่งนั้นเกิดจากประสบการณ์ที่อ่อนด้อยของคนทั้งคู่ เป็นความไม่รู้ เป็นความอ่อนแอของคนๆ หนึ่งที่ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้

5.ให้อภัยกับทุกเหตุการณ์ที่เราต่างกระทำไม่ดีต่อกัน และขอบคุณในการกระทำที่ทำดีต่อกัน เมื่อเข้าใจและกระทำด้วยความรู้สึกดีดีจะทำให้เราเห็นหนทางออกที่ดี วิธีที่เราจะจัดการความรู้สึกไม่ดีออกไปคือ การเขียนขอบคุณในสิ่งดีดีที่มีให้กันในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จะทำให้เรามีมุมมองใหม่ต่อความรักที่ผ่านมา เมื่อรู้จักขอบคุณจะทำให้เราเคลียร์ความรู้สึกไม่ดีออกไปจากหัวใจเราได้

ทดลองทำดูนะคะ เมื่อความรักความสัมพันธ์หลุดหายไป เราต้องตั้งสติเพื่อยอมรับ ปรับมุมมองใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และลองฝึกใช้วิธีดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้ใจเราคลี่คลายจากความระทมทุกข์ได้เร็วขึ้น

การทำงานกับตนเองเป็นการลบล้างพลังงานด้านลบของจิตใจได้เป็นอย่างดี ต้องทดลองด้วยตนเองก่อน เพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งก่อนถ่ายทอดสู่ผู้อื่น