พระเครื่อง เครื่องราง

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพเมื่อตั้งครรภ์ลูกแฝด

ผู้หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์ก็ปรารถนายิ่งนักที่จะให้สุขภาพของคุณและทารกในครรภ์แข็งแรง แต่หากคุณกำลังตั้งครรภ์ทารกแฝดล่ะ เราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์แฝดดังนี้ค่ะ

‘การตั้งครรภ์แฝด’ หมายถึง การตั้งครรภ์ที่เกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิที่มากกว่า 1 ตัว โดยอาจเกิดจากไข่ 1 ใบที่มีการปฏิสนธิซ้อน หรือเกิดจากการปฏิสนธิของไข่ 2 ใบในระยะเวลาห่างกันเพียงเล็กน้อย จึงมีผลทำให้เกิดตัวอ่อนขึ้นมากกว่า 1 ตัว ซึ่งการตั้งครรภ์แฝดนี้ ยังหมายรวมถึง ทารกที่เกิดจากไข่ใบเดียว ที่มีการแบ่งตัวหลังจากเกิดตัวอ่อนแล้ว แต่ตัวอ่อนไม่แยกกันโดยตลอด ทำให้บางส่วนของตัวเด็กยังติดกัน เช่น หน้าอกติดกัน หลังติดกัน หรือศีรษะติดกัน เป็นต้น ส่วนหนึ่งมีผลมาจากกรรมพันธุ์โดยเฉพาะทางฝ่ายของคนเป็นแม่ 

ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์แฝด แบ่งออกได้กี่ชนิด

การตั้งครรภ์แฝดจึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การตั้งครรภ์ที่แฝดที่เกิดจากไข่ที่มีการปฏิสนธิใบเดียว ทำให้ทารกแฝดชนิดนี้มีรูปร่าง หน้าตา เพศ และลักษณะทางกรรมพันธุ์เหมือนกัน กับการตั้งครรภ์แฝดซึ่งเกิดจากไข่ที่มีการปฏิสนธิ 2 ใบ ซึ่งจะทำให้ทารกแฝดชนิดนี้มีรูปร่าง หน้าตา เพศ และลักษณะทางกรรมพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเลย

รู้ได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์ลูกแฝด

การที่เราจะรู้ว่าท้องนี้เป็นลูกแฝดหรือเปล่านั้น คุณแม่อาจใช้วิธีสังเกตอาการ ได้แก่…

  1. เมื่อตั้งครรภ์ลูกแฝด คุณแม่จะมีอาการแพ้ท้อง อ่อนเพลีย และมีอารมณ์แปรปรวนมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของรกที่เพิ่มสูงขึ้นในครรภ์แฝด
  2. ท้องโตมากกว่าครรภ์ปกติในระยะเวลาที่เท่ากัน เช่น ในครรภ์แฝด ท้อง 3 เดือน อาจโตเท่ากับท้องปกติ 5 เดือน เป็นต้น 3. รู้สึกว่าทารกดิ้นมากกว่าปกติ เนื่องจากการมีทารกอยู่ในครรภ์ที่มากกว่าหนึ่งนั่นเอง 
ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์

อย่างไรก็ดี อาการเหล่านี้เป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้น เพราะการวินิจฉัยที่ดีควรเป็นการตรวจสอบโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ รวมทั้งการยืนยันโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ ซึ่งอาจทำให้ตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ด้วย และเมื่อคุณแม่ทราบแน่ชัดแล้วว่าท้องนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝด ก็ควรได้มีการดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน เพราะการตั้งครรภ์แฝดจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ ดังนี้

ภาวะอาการคุณแม่ที่มีช่วงอายุครรภ์แฝดก่อน 14 สัปดาห์

ในระยะนี้คุณแม่อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากกว่าปกติ จึงควรบริโภคอาหารในปริมาณน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ ขึ้น และหลีกเลี่ยงอาหารมัน รวมทั้งการทำกิจกรรมที่หนักเกินไป เพราะเป็นช่วงที่มีโอกาสแท้งบุตรได้ง่าย อย่างไรก็ดี หากสังเกตว่ามีอาการปวดท้องน้อยหรือมีเลือดออกทางช่องคลอด ก็ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว

ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์

ภาวะอาการคุณแม่ที่มีช่วงอายุครรภ์แฝดมากกว่า 14 สัปดาห์

ในระยะนี้คุณแม่อาจมีโอกาสเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดได้ ดังนั้น หากสังเกตพบว่ามีอาการท้องแข็งเป็นพักๆ หรือราว 5-6 ครั้งต่อชั่วโมง หรืออาจมีมูกเลือดหรือน้ำเดินร่วมด้วยก็ควรรีบมาโรงพยาบาลทันที 

นอกจากนี้ คุณแม่ครรภ์แฝดยังต้องรู้จักควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้เกินมาตรฐาน รวมทั้งควบคุมเรื่องการรับประทานอาหารให้มากเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุของอาการครรภ์เป็นพิษได้ง่าย โดยในระยะครรภ์ที่ 6-7 เดือนก่อนคลอด คุณแม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลตัวเองในเรื่องความดันโลหิต หากมีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว หรือจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ ก็ควรเข้าพบแพทย์โดยเร็ว

ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์

อาหารที่เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกแฝด

สำหรับอาหารที่เหมาะกับคุณแม่ครรภ์แฝด ควรเป็นอาหารที่ให้พลังงานมากเป็นพิเศษ คือ ควรเพิ่มจากก่อนตั้งครรภ์อีก 500 กิโลแคลอรี รวมทั้งควรได้รับสารอาหารที่มากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ คือ รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่ไม่สะอาด และเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อการคลอด ได้แก่ กรดโฟลิกและธาตุเหล็กให้มากขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งควรได้มีการดูแลลูกน้อยในครรภ์ให้มากกว่าปกติด้วย กล่าวคือ 

– ทารกแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบหรือไข่ใบเดียวกันแต่ใช้รกแยกกัน ควรได้รับการติดตามดูพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกเป็นระยะ เพราะมีโอกาสที่ทารกคนใดคนหนึ่งจะตัวเล็กกว่าปกติ เนื่องจากได้รับสารอาหารจากรกไม่เท่ากัน

– ทารกแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน ใช้รกร่วมกัน แต่อยู่กันคนละถุง ควรได้รับการเฝ้าระวังดูเรื่องการถ่ายเทเลือดระหว่างทารกที่ไม่เท่ากัน เพราะอาจทำให้ทารกคนหนึ่งซีดและมีน้ำหนักน้อยเนื่องจากถ่ายเทเลือดของตนไปให้ทารกอีกคนหนึ่ง โดยทารกแฝดที่ได้รับเลือดมาจากทารกอีกคนหนึ่งก็จะมีภาวะตัวแดง น้ำหนักตัวมากกว่าปกติและอาจมีภาวะบวมน้ำเกิดขึ้นได้

ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์

– ทารกแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน ใช้รกร่วมกันและอยู่ในถุงเดียวกัน จะมีโอกาสเกิดสายรกพันกันซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์บ่อยๆ จะช่วยลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าวได้มาก 

– ทารกแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันอยู่ในถุงเดียวกันและมีตัวติดกัน หรือที่เรียกว่า ‘แฝดสยาม’ มักมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ดังนั้น การวินิจฉัยเพื่อรับการตรวจรักษาจึงขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เชื่อมต่อกัน และด้วยสาเหตุของการตั้งครรภ์แฝดที่ทำให้คุณแม่กำเนิดลูกน้อยออกมามากกว่า 1 คน ในคราวเดียว จึงถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่คุณแม่จะต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าคนท้องทั่วไป รวมทั้งจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ลูกแฝดหรือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆ ไม่ว่าคุณจะตั้งครรภ์แฝดหรือไม่ก็ตาม ยังไงก็ควรใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดีเพียงพอ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาทั้งต่อตัวคุณและทารกในครรภ์ตามมาภายหลัง

และคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝด เมื่อทราบข้อมูลจากเราดังนี้แล้ว ก็ยิ่งต้องใส่ใจสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ