พระเครื่อง เครื่องราง

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเว็บไซต์เมนูอาหาร.com

ภาพประกอบบทความ
-เป็นภาพที่ทางเราซื้อมาอยากถูกต้องจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการขายภาพออนไลน์  billionphotos.com, bigstockphoto.com, depositphotos.com, graphicstock.com, dreamstime.com
-เป็นภาพที่ทางเราถ่ายเอง
-เป็นภาพที่เราขอจากเพื่อน ๆ
-เป็นภาพที่มาจากเว็บไซต์ที่แจกภาพฟรี ที่เขาไม่บังคับระบุที่มา เช่น pixabay.com

เนื้อหา (บทความ)
-เป็นบทความที่ทางเราเขียนขึ้นมาเอง
-เป็นบทความที่ทางเราจ้างนักเขียนทำการเขียนเพิ่มเติม

Template, Plugin สำหรับ WordPress
-เป็น template  และ plugin ที่เราซื้อมาอย่างถูกต้องจากเว็บไซต์ผู้จัดทำและจัดจำหน่าย

รายได้ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี)

-ทางเราเสียภาษีอย่างถูกต้องในทุกปี

แนะนำเว็บไซต์บางส่วน ผลงานด้านบทความที่เผยแพร่ออนไลน์

www.เมนูอาหาร.com