พระเครื่อง เครื่องราง

วิธีดูแลจิตใจผู้สูงอายุไม่ให้เป็นคนอารมณ์ร้าย

ปัญหาของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันกับลูกหลาน ก็อาจจะต้องพบเจอกับปัญหาที่แสนหนักใจในความแปรปรวนทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่แก่ชรา ส่งผลให้คนที่อยู่ในวัยนี้จำนวนหนึ่งมีอารมณ์รุนแรง ชอบโมโหร้าย นำมาซึ่งปัญหาของการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นภายในครอบครัว ที่เกิดจากความไม่เข้าใจของคนในบ้านที่มีต่อผู้สูงอายุ ไม่รู้วิธีการแก้ปัญหา และไม่รู้ว่าตนเองควรรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร ส่งผลให้ยิ่งเกิดเหตุบานปลายรุนแรงจนบ้านแตกเป็นตัวอย่างให้เห็นมาแล้วอยู่พอสมควร

วิธีดูแลจิตใจผู้สูงอายุไม่ให้เป็นคนอารมณ์ร้าย
วิธีดูแลจิตใจผู้สูงอายุไม่ให้เป็นคนอารมณ์ร้าย

ทำความเข้าใจอารมณ์โมโหร้ายในผู้สูงอายุ

หากใครที่มีผู้สูงอายุโดยเฉพาะพ่อแม่ของตนอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน อาจจะต้องพบเจอกับปัญหาของความไม่ลงรอยกันระหว่างพ่อแม่และลูกหลาน อีกทั้งอาจจะต้องรับมือกับอารมณ์โมโหร้ายของพวกเขาในทุกๆ วัน จนอาจจะทำให้เกิดปัญหารุนแรงตามมา เพราะฉะนั้นหากเราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุที่มีอารมณ์รุนแรง เราจะต้องทราบเสียก่อนว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอะไร

โดยเหตุที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้มีอยู่ 2 กรณี คือ ภาวะที่ลูกหลานปล่อยปละละเลยพ่อแม่จนทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งและภาวะที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยรวมไปถึงความผิดปกติต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากโรคซึมเศร้า การเปลี่ยนแปลงทางสมอง และความเจ็บปวดแต่โดยส่วนมากแล้วอารมณ์โมโหร้ายที่เกิดขึ้นมักจะพบได้บ่อยจากสาเหตุการถูกทอดทิ้งจากลูกหลานมากกว่า ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไม่มีความหมาย อีกทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการทำงานลดลง การเลือนหายไปของชีวิตที่เคยเป็น สังคม เพื่อนฝูง และอาจจะรวมไปไปถึงความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กับลูกหลานของตนเองก็ลดน้อยตามลงไปด้วย

วิธีดูแลจิตใจผู้สูงอายุไม่ให้เป็นคนอารมณ์ร้าย
วิธีดูแลจิตใจผู้สูงอายุไม่ให้เป็นคนอารมณ์ร้าย

การแก้ไขปัญหา

หากไม่อยากพบเจอกับปัญหาอารมณ์ร้ายของผู้สูงอายุภายในบ้าน สิ่งที่พึงกระทำก็คือ พยายามเอาใจใส่ดูแลพวกท่านให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า พยายามพูดคุย สร้างกิจกรรมภายในครอบครัวให้พวกท่านได้รู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของลูกหลาน และไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนเกิน เพราะผู้สูงอายุนั้นยิ่งแก่ตัวมากขึ้นยิ่งมีแต่คิดมากและแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปก็รู้สึกอยู่อย่างไร้คุณค่า เพราะเขาไม่มีแรงเรี่ยวลุกมาทำอะไรได้เหมือนเราๆ อีกต่อไปแล้ว ไม่เหมือนกับสมัยหนุ่มสาวนั่นเอง เพราะฉะนั้น ยิ่งหากลูกหลานไม่สนใจดูแลล่ะก็เขาก็จะยิ่งมีอารมณ์ร้าย ไม่คงที่แน่นอนทั้งที่เบื้องลึกภายในจิตใจคนสูงอายุทุกคนนั้นล้วนมีเมตตารักเอ็นดูและอ่อนโยนต่อลูกหลานด้วยกันทั้งนั้น ทั้งนี้ก็อยู่ที่เราแล้วค่ะที่จะดูแลเขาได้ดีจริงไหม

เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุลดความตึงเครียด และความกังวลต่างๆ ลงไปได้ ทำให้เป็นคนที่มีอารมณ์ดี จิตใจอ่อนโยน และมีความสุข  ไปพร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่มีความอบอุ่นเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นตามมาด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น