พระเครื่อง เครื่องราง

คุณแม่ตั้งครรภ์กับอารมณ์แปรปรวน

ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความอัศจรรย์ของเหล่าคุณแม่ทั้งหลายเป็นอย่างมาก เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและมีค่าที่สุดช่วงหนึ่งของผู้หญิง โดยในระยะเวลาของการอุ้มท้อง เป็นเวลาของการปรับตัวและการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ของคนเป็นแม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในร่างกายและจิตใจ โดยส่วนมากเรามักจะใส่ใจดูแลเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทำให้หลายๆ คนไม่เข้าใจถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และมองข้ามการดูแลในจุดๆ นี้ไป

ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์

ในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ตัวของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มักจะไม่เข้าใจถึงสภาพอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พวกเธอรู้สึกมีความทุกข์ทรมานและเต็มไปด้วยความกังวลใจมากกว่าความสุข ทั้งในช่วงของการตั้งครรภ์และหลังจากการคลอดแล้ว นำมาซึ่งการเจ็บป่วย และสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มากขึ้น หลังจากการเริ่มปฏิสนธิของตัวอ่อน และเกิดการเจริญเติบโตภายในครรภ์ของทารกน้อยในช่วง 40 สัปดาห์หรือประมาณ 10 เดือน

โดยจะพบว่าหญิงตั้งครรภ์จะเกิดความกังวลใจต่างๆ นานา เช่น ความวิตกกังวลต่อสุขภาพของเด็ก การดูแลเด็กหลังคลอด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต เงินทองที่จะใช้ในการดูแล หรือแม้กระทั่งความวิตกกังวลต่อการเจ็บป่วยของเด็กในอนาคต เป็นต้น สาเหตุของปัญหาทางจิตใจที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์มักจะมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาและฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอด อาการแปรปรวนเหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้นหากมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมด้วย เช่น ความเครียดในชีวิตประจำวัน ปัญหาด้านการเงิน หรือการสูญเสียต่างๆ ภายในครอบครัว เป็นต้น

คุณแม่ตั้งครรภ์
คุณแม่ตั้งครรภ์

อาการเหล่านี้จะนำมาซึ่งภาวะซึมเศร้า หากรุนแรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การเข้าสังคม ความคิด หรือแม้กระทั่งความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย หากคนรอบข้างไม่เข้าใจด้วยแล้ว ก็อาจจะยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายมากขึ้นไปอีก ดังนั้น เราจะต้องเข้าใจตนเองเสียก่อนว่าการตั้งครรภ์มักจะสร้างอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้ง่าย จะต้องได้รับการดูแลแลทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ดี รวมไปถึงคนรอบข้างที่ต้องคอยเอาใจใส่ดูแล และทำความเข้าใจหญิงตั้งครรภ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม

การทำความเข้าใจและศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็จะช่วยให้อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราว ไม่รุนแรงจนกลายเป็นปัญหากระทบต่อการดำเนินชีวิตเอาได้ ที่สำคัญเพื่อการรับมือป้องกันไม่ให้อารมณ์แปรปรวนมากจนก่อให้เกิดความเครียดตามมาได้ แนะนำให้คุณแม่พยายามหมั่นทำใจให้สบาย ปล่อยวาง คลายเครียดให้มากที่สุด โดยควรนอนหลักพักผ่อนให้เพียงพอ อ่านหนังสือที่ชอบหรือพูดคุยกับคนที่คุณรักบ่อยๆ เพื่อให้รู้สึกสบายใจ เท่านี้ก็ย่อมช่วยป้องกันสภาวะเรื่องอารมณ์แปรปรวนหนักได้แล้วค่ะ