พระเครื่อง เครื่องราง

ควรทำอย่างไร? เมื่อไม่สามารถเคารพคู่ชีวิตได้อีกต่อไป

ควรทำอย่างไร? เมื่อไม่สามารถเคารพคู่ชีวิตได้อีกต่อไป
ควรทำอย่างไร? เมื่อไม่สามารถเคารพคู่ชีวิตได้อีกต่อไป

การให้ความเคารพเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตคู่ เคยหรือไม่ที่คุณไม่สามารถเคารพคู่ชีวิตของคุณ ลองทบทวนตนเองดูนะคะว่าเกิดจากเหตุปัจจัยใด สิ่งที่ต้องค้นหาให้เจอเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างเข้าใจ และจะไม่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาลามไปจนกระทั่งเกิดความร้าวฉานในครอบครัว 

การเลือกคู่ชีวิตของแต่ละคนมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ไม่อาจมาจากความรักเพียงอย่างเดียว และเหตุปัจจัยดังกล่าวมาจากจิตใต้สำนึกของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขในการทำให้เลือกใครบางคนมาเป็นคู่ชีวิต บางคนอาจเลือกคู่คนนี้มาจากที่เขามีนิสัยบางอย่างเหมือนพ่อหรือแม่ บางคนเลือกคนนี้เพราะมีญาติผู้ใหญ่แนะนำ บางคนเลือกมาจากการได้เรียนรู้จักกันและกันอย่างลึกซึ้ง มีการปรับความคิดและความรู้สึกจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างลงตัว ทำให้เข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง

หลายชีวิตที่ไม่อาจขัดเกลาตนเองหรือเรียนรู้จักกันอย่างแท้จริง อาจต้องมีการมาปรับความรู้สึกหรือขัดเกลาความรู้สึกของกันและกันในขณะที่มาอยู่ร่วมกันแล้ว นั่นก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาจำกัดแค่ไหนในการยอมรับกัน หรือเปิดใจแค่ไหนที่จะปรับตัวเข้าหากัน และเมื่อเราไม่สามารถให้ความเคารพต่อคู่ชีวิตของเราได้ สิ่งที่ต้องทำคือ การสำรวจตนเอง เหตุใดจึงต้องสำรวจตนเอง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่าย และยั่งยืน เพราะเป็นการเปลี่ยนในระดับจิตใต้สำนึก มองให้เห็นถึงสิ่งที่เราไม่เคารพเขาเพราะอะไร เช่น เพราะเขามีการศึกษาน้อยกว่าเรา เพราะเขาไม่มีอาชีพอย่างที่เราคาดหวังไว้ เพราะเขาไม่รวย ฯลฯ 

อยู่ด้วยกันเพราะเป้าหมายอื่นที่มากกว่าความรัก
ควรทำอย่างไร? เมื่อไม่สามารถเคารพคู่ชีวิตได้อีกต่อไป

สาเหตุดังกล่าว คือ ปมที่เราต้องแก้ไขจากใจตัวเราเอง จากใจของเราเองที่เกิดความคิดเหล่านั้นมาจากไหน แก้ไขได้เมื่อเราเข้าใจอย่างแท้จริง เมื่อเรายอมรับว่าเป็นปัญหาเราจะมองเห็นว่าต้องแก้ไขตรงส่วนใด และเมื่อเราต้องการแก้ไขอย่างจริงจัง เราจะแก้ไขมันได้อย่างดี

เมื่อเราเลือกคนที่เรารักมาอยู่ด้วย นั่นหมายถึงเราต้องการเดินทางชีวิตกับเขาไปจนกระทั่งตายกันไปข้างหนึ่ง เพราะการเริ่มต้นกับคนใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย และหลายคนก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลง นั่นคือ เราต้องหันมาทำความเข้าใจกับรากเหง้าของปัญหาและเคลียร์ที่ความรู้สึกของใจเราเอง เช่น เมื่อคู่ชีวิตเราเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยกว่าเรา เมื่อเราเลือกเขาแล้ว เราต้องเข้าใจด้วยว่า การศึกษาไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดี แต่พฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เราและเขารักกัน อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ นั่นต่างหากที่เราต้องตระหนักให้มาก ไม่หลงลืม ไม่ฟังเสียงรอบข้างมากเกินไป จนทำให้เราตัดสินคนรักของเราเอง

เมื่อไรก็ตามเราใช้วัตถุมาตัดสินคนย่อมไม่เคารพความเป็นคนของเขา และมันคือความร้าวฉานมากกว่าการเติมเต็มกันและกัน ดังนั้น จึงพึงระวังความรู้สึกของตนเองต่อคู่ชีวิตของเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น