พระเครื่อง เครื่องราง

การป้องกันไม่ให้ตาเสื่อมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา

ดวงตาของคนเราเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงต้องหมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นระยะเพื่อป้องกันมิให้สายตาเลวลงจนมีสิทธิ์ถึงขั้นตาบอดหรือดวงตาเสื่อมในเวลาต่อมาได้ ทั้งนี้ เรามีวิธีการป้องกันสุขภาพตาของคุณให้ดีได้ด้วยวิธีต่าง ดังนี้ค่ะ

คล็ดลับทำให้ฟันขาวแบบธรรมชาติ
การป้องกันไม่ให้ตาเสื่อมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา

การป้องกันไม่ให้ตาเสื่อมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา

เข้ารับการตรวจตาอยู่เสมอ
ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานย่อมมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานขึ้นตาด้วยกันอยู่แล้ว ดังนั้น จึงควรหมั่นเข้ารับการตรวจตาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ เนื่องจากอาการเปลี่ยนแปลงที่พบในระยะแรกคือมีอาการโป่งพองในเส้นเลือดฝอยโดยพบที่จอประสาทตา นับเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกได้ถึงการพยากรณ์โรคและยังสามารถทราบถึงอัตราเสี่ยงต่อการตาบอดในภายหลังได้ก็คือการตรวจพบเส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นใหม่ โดยตรวจเห็นได้จากการใช้กล้องตรวจดูประสาทตาหรือฉีดสีเข้าเส้นเลือดและการถ่ายภาพเพื่อตรวจดูเส้นเลือดที่ประสาทตา

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ปกติอาจจะยังไม่สามารถช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของประสาทตาไม่ให้มีผลกระทบที่เลวลงได้ แต่ก็สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดโรคต่างๆ ระหว่างนี้ลงได้ดีเช่นกัน ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ดังปกติเพื่อให้สุขภาพของคุณดีขึ้นพร้อมกัน

หมอ
หมอ

การจี้เพื่อรักษาด้วยแสงเลเซอร์
แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความยาวของคลื่นแสงในขนาดเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถปรับขนาดของลำแสงให้เล็กมากๆ ได้เพื่อการรักษาได้อย่างตรงจุดตามที่ต้องการ แสงเลเซอร์นี้สามารถส่องผ่านตาดำ เลนส์ตาและเมื่อกระทบกับประสาทตาแล้ว แสงจะเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานแสงให้กลายมาเป็นพลังงานความร้อน สำหรับการใช้แสงเลเซอร์เพื่อจี้รักษาที่ประสาทตาจะทำให้ส่วนของจอประสาทตามีการขาดเลือดและต้องการออกซิเจนในปริมาณที่น้อยลง ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ที่อาจผิดปกติ นอกจากนี้แล้ว แสงเลเซอร์ยังสามารถใช้จี้เส้นเลือดที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้ฝ่อลงไปได้ด้วย

สรุปแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานย่อมมีผลแทรกซ้อนสำคัญสำหรับดวงตาโดยมีโอกาสทำให้เกิดการตาบอดได้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของประสาทตา เกิดต้อหินและต้อกระจก สำหรับการป้องกันเพื่อมิให้สายตาเลวลงนั้น ผู้ป่วยควรรับการเข้าตรวจตาเป็นระยะและเมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในทางผิดปกติที่ประสาทตามากขึ้น วิธีการรักษาด้วยการใช้แสงเลเซอร์เข้าช่วยย่อมสามารถป้องกันมิให้สายตาเลวลงได้ค่ะ

หมอ
หมอ

ผู้ป่วยเบาหวานหากไม่ได้ควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ปกติ ย่อมมีความเสี่ยงที่โรคแทรกซ้อนต่างๆ จะก่อกวนเข้ามามากขึ้นและอาจส่งผลกระทบที่ประสาทตาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงควรควบคุมการทานอาหารโดยใส่ใจอาหารที่ไม่หวาน ทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นและหมั่นออกกำลังกายพร้อมกันนี้หมั่นพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเป็นระยะก็ย่อมป้องกันสายตาไม่ให้เสื่อมได้แล้วค่ะ